Tovertafel-spel

Vattenfärger

Direkt till

Spelbeskrivning

Vattenfärger

På bordet syns en skiva som inte är helt färglagd. Spelarna gör stora rörelser över bordet och när de gör det framträder olika färger. Om spelarna har en pensel i handen kan de också öva finmotoriken. Havet av färger är en fest för ögat och i bakgrunden spelas medryckande musik. Det är omöjligt att måla utanför vilket ger tillfredsställelse och en känsla av att ha skapat något riktigt vackert.

Tips

  • Låt spelarna använda en pensel. Det ger större räckvidd och är samtidigt en övning av finmotoriken.
  • Diskutera bilden med deltagarna. Är det någon som kommer att tänka på en fin berättelse eller väcker den minnen?

Nivå

Nivå 3

Dessa spel har ett specifikt mål och spelarna måste använda sitt minne. De kräver koncentrationsförmåga. Spelare belönas för varje handling!

Effekt