Tover team

Om Tover

Vi är Tover

Och vi vill förändra hur världen ser på personer med en kognitiv utmaning. Tover står för en omsorgsfull och inkluderande värld. Tillsammans med vård- och omsorgspersonal kämpar vi varje dag för att våra målgrupper ska få en bättre livskvalitet.