Om Tover

Vi är Tover

Och vi vill förändra hur världen ser på personer med en kognitiv utmaning. Tover står för en omsorgsfull och inkluderande värld. Tillsammans med vård- och omsorgspersonal kämpar vi varje dag för att våra målgrupper ska få en bättre livskvalitet.