Zo maken we samen bewezen impact

Onderzoek

Waarom is onderzoek zo belangrijk?

De eerste Tovertafel ontstond tijdens het promotieonderzoek van Hester Anderiesen Le Riche (CEO Tover en bedenker van de Tovertafel) aan de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam. Onderzoek is nog steeds een belangrijke pijler voor de ontwikkeling en evaluatie van de Tovertafel.

Bekijk alle onderzoeken

De doelgroep leren kennen

Wil je écht impact maken, dan moet je de doelgroep door en door kennen. Dat is wat Tover doet. Dankzij co-design en onderzoek begrijpen wij onze doelgroepen en snappen we precies wat ons product met hun gedrag en emoties doet. Zo ontwikkelen wij zorg en plezier in één: spellen die leuk zijn om te spelen en die daadwerkelijk effect hebben op mensen met een cognitieve uitdaging. Samen met zorgmedewerkers verbeteren we hun kwaliteit van leven.

Werkt het echt?

Om zeker te weten dat wat wij maken effect heeft, hechten wij bovendien veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. Wij maken dankbaar gebruik van de expertise van onafhankelijke onderzoekspartners. Met elkaar komen we tot de beste inzichten. Onze onderzoekspartners zijn onder andere universiteiten of hogescholen over de hele wereld en onderzoekers die voor een verpleeghuis, zorginstelling, stichting of educatieve instelling werken.

Co-design en Wetenschappelijk onderzoek staan centraal bij Tover

Tover ontwerpt samen

Wij vinden het belangrijk dat de Tovertafel écht effect heeft op mensen met een cognitieve uitdaging, hun zorgmedewerkers, familie en vrienden. Daarom worden al onze spellen ontwikkeld via co-design: op basis van samenwerking met de doelgroep en hun omgeving. Zo sluit de Tovertafel naadloos aan op de behoeftes van de doelgroep en maken spellen die leuk zijn om te spelen en daadwerkelijk een positief effect hebben op mensen met een cognitieve uitdaging.

Ontdek de kracht van co-design

Tover onderzoekt op 3 manieren

 • Effectonderzoek

  Doen de spellen en producten wat we beloven? Met effectonderzoek evalueren we in hoeverre de effecten die we beogen ook daadwerkelijk worden behaald.

  Bekijk onderzoeken

  Bekijk onderzoeken
 • Implementatie onderzoek

  Hoe kun je de Tovertafel zo goed mogelijk in gebruik nemen binnen de organisatie en welke factoren zijn daarop van invloed? Daar verdiepen we ons in via implementatieonderzoek.

  Bekijk onderzoeken

  Bekijk onderzoeken

Effectonderzoeken

Wat is het effect van de Tovertafel op verpleeghuisbewoners met dementie? Een kleinschalige evaluatie

Onderzoeksmethode

Deze studie was onderdeel van het proefschrift van Tovers CEO dr. Hester Anderiesen Le Riche in 2017. Zes verpleeghuisbewoners met dementie werden geobserveerd in drie condities: zittend in de lounge, koffiedrinkend en spelend met de Tovertafel. De zorgmedewerkers observeerden tijdens het spelen met de Tovertafel meer fysieke activiteit, meer sociale activiteit, meer blijdschap en minder verdriet dan in de twee controlecondities. De toename in fysieke activiteit en de afname van verdriet waren statistisch significant. De Tovertafel heeft dus écht effect op ouderen met dementie.

Conclusies

Dit onderzoek toont aan dat…

 • de Tovertafel apathie doorbreekt
 • de Tovertafel verdriet vermindert bij bewoners
 • de Tovertafel fysieke activiteit stimuleert

Dit onderzoek is openbaar beschikbaar.

Download onderzoek hier

Kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie voor, tijdens en na het spelen met de Tovertafel

Onderzoeksmethode

In dit onderzoek bestudeerde masterstudent Leonie Bruil (Advanced Nursing Practice, Hogeschool Arnhem/Nijmegen) welke veranderingen er optreden in de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie, vóór, tijdens en na het spelen met de Tovertafel. Ze observeerde 34 verpleeghuisbewoners die op vijf aaneengesloten werkdagen gedurende 15 minuten met de Tovertafel speelden. 

Er traden directe effecten op tijdens en na het spelen met de Tovertafel: de kwaliteit van leven was hoger dan vóór het spelen. Ook werd een kleine tot middelmatige verbetering gezien tot in de week ná het spelen met de Tovertafel. Deze langetermijneffecten waren verminderde negatieve emoties, minder rusteloos gedrag en een positiever zelfbeeld. Zo maakt de Tovertafel impact.

Conclusies

Dit onderzoek toont aan dat…

 • de Tovertafel de kwaliteit van leven van ouderen met dementie verbetert
 • de Tovertafel een week na het spelen nog effect heeft

Dit onderzoek is openbaar beschikbaar.

Download onderzoek hier

Wat is kwaliteit van leven voor verpleeghuisbewoners met dementie en hoe draagt de Tovertafel hieraan bij? Een kwalitatief onderzoek

Onderzoeksmethode

Student Manon Kuipers (Master Vitality and Aging, Leids Universitair Medisch Centrum) onderzocht door middel van een literatuurstudie uit welke dimensies kwaliteit van leven bestaat en ze testte dit bij zorgmedewerkers. Daarnaast vroeg Manon zorgverleners wat volgens hen effecten van de Tovertafel op de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie zijn. 

Deze positieve effecten werden vaak genoemd: activeren, sociale interactie en plezier beleven. Ook kan de Tovertafel volgens verzorgers rusteloos gedrag en negatieve gevoelens verminderen. Bovendien vergroot de Tovertafel de kwaliteit van leven doordat de relatie tussen zorgprofessionals en bewoners wordt versterkt. En dat is belangrijk.

Conclusies

Dit onderzoek laat zien dat…

 • de Tovertafel met speldoelen bewust inspeelt op belangrijke dimensies van kwaliteit van leven
 • de Tovertafel bewoners activeert, sociaal stimuleert en plezier geeft
 • de Tovertafel positieve effect heeft op de kwaliteit van leven van ouderen

De Tovertafel: Evaluatie van de impact van het activerende spel op verzorgers van mensen met dementie

Onderzoeksmethode

In deze studie onderzocht Yunsheng Su – masterstudent aan University College London – de impact van de Tovertafel op het welzijn van zorgmedewerkers en familieleden van mensen met dementie (thuis en in een verpleeghuis). Yunsheng nam interviews af en verspreidde een enquête onder zorgmedewerkers om erachter te komen wat de Tovertafel doet met hun werkplezier. Uit de antwoorden blijkt dat de Tovertafel zorgmedewerkers rust geeft en hun relatie met cliënten versterkt. Ook blijkt dat de Tovertafel plezier en positieve emoties vergroot bij bewoners, zorgmedewerkers, familieleden én partners. Zorg en plezier in één.

Conclusies

Dit onderzoek laat zien dat…

 • de Tovertafel positieve invloed heeft op verzorgers van ouderen met dementie
 • de Tovertafel het werkplezier van zorgmedewerkers vergroot
 • de Tovertafel spelers een fijne en positieve ervaring geeft

Wat is de impact van de Tovertafel op het welzijn van verpleeghuisbewoners, hun verzorgenden en hun familieleden?

Onderzoeksmethode

Vier onderzoekers van de Portsmouth Universiteit in Groot-Brittannië analyseerden de impact van de Tovertafel op verpleeghuisbewoners met dementie, hun verzorgers en hun familieleden. Zij interviewden in totaal 12 zorgprofessionals die in een verpleeghuis werkten. 

De resultaten laten zien dat spelen met de Tovertafel de gemoedstoestand van bewoners verbetert, hun apathie doorbreekt, rusteloosheid vermindert en hun betrokkenheid verhoogt. Ook draagt dit onderzoek bij aan het bewijs dat de Tovertafel de relatie tussen bewoners en verzorgenden verbetert. Evenals de relatie tussen bewoners en hun familieleden.

Conclusies

Dit onderzoek laat zien dat…

 • de Tovertafel apathie en rusteloosheid vermindert bij ouderen met dementie
 • de Tovertafel de relatie tussen verpleeghuisbewoners en hun verzorgenden verbetert
 • de Tovertafel bezoek van familieleden op een positieve manier verrijkt

Dit onderzoek is openbaar beschikbaar.

Download onderzoek hier

De Tovertafel UP draagt bij aan een toename van fysieke activiteit en meer sociale interactie bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking

Onderzoeksmethode

De Zweedse onderzoekers Lena Talman en Christine Gustafsson van de Mälardalen Universiteit deden onderzoek naar de effecten van de Tovertafel als dagbesteding voor mensen met een ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperking. Voor, tijdens en na de testperiode van elf maanden zijn de ervaringen van de zorgmedewerkers geanalyseerd. 

Daaruit blijkt dat de Tovertafel zorgt voor een toename in fysieke activiteit, concentratie en sociale interactie tussen de cliënten. Samenwerking tijdens het spel wordt gestimuleerd. Daarnaast lieten sommige spelers hun opgedane vaardigheden zien tijdens activiteiten buiten de Tovertafel om (transfer-effect). Voorbeelden daarvan zijn interactie met anderen en het wachten op hun beurt. De Tovertafel heeft dus grote impact.

Conclusies

Dit onderzoek laat zien dat…

 • de Tovertafel een positief effect heeft op de dagbesteding van volwassenen met een verstandelijke beperking
 • de Tovertafel sociale interactie vergroot, ook buiten het spelen om
 • de Tovertafel fysieke activiteit verhoogt 

Dit onderzoek is openbaar beschikbaar.

Download onderzoek hier

Wat is er nodig om de frequentie en de kwaliteit van een bezoek aan mensen met dementie in een verpleeghuis te verbeteren en welke rol kan de Tovertafel hierbij spelen?

Onderzoeksmethode

In dit onderzoek analyseerde student Judith van Hove wat de behoeften van familieleden zijn bij het brengen van een bezoek aan ouderen met dementie in een verpleeghuis. Ook onderzocht ze welke factoren de kwaliteit van het bezoek beïnvloeden. Hiervoor interviewde Judith negen familieleden van verpleeghuisbewoners met dementie. Na afloop van het interview mochten de geïnterviewden met de Tovertafel spelen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat familieleden hun bezoek vaak als confronterend en moeilijk ervaren. Ze hebben behoefte aan positieve emoties bij de persoon met dementie, evenals interactie en respons. Ook wensen ze een mogelijkheid om iets te kunnen ondernemen tijdens het bezoek. Alle familieleden waren enthousiast over het spelen met de Tovertafel en zij bestempelden dit als een meerwaarde voor hun bezoek. Zo heeft de Tovertafel dus ook een positieve invloed op de omgeving van cliënten.

Conclusies

Dit onderzoek laat zien dat…

 • de Tovertafel de interactie tussen familieleden en ouderen met dementie verhoogt
 • de Tovertafel de kwaliteit van bezoek sterk verbetert
 • de Tovertafel de behoeften van familieleden tijdens een bezoek vervult
 • de Tovertafel een bezoek aan een naaste in het verpleeghuis leuker maakt

Implementatieonderzoek

Wat hebben zorgverleners nodig om Tovertafel te gebruiken voor persoonsgerichte zorg?

Onderzoeksmethode

Masterstudent Vitality and Aging (Leids Universitair Medisch Centrum), Lenka Besseling, onderzocht in hoeverre zorgmedewerkers in verpleeghuizen de Tovertafel inzetten voor persoonsgerichte zorg. Deze kwalitatieve studie bestaat uit tien interviews waarvan vijf met verzorgenden, vier met activiteitenbegeleiders en een met een welzijnsmedewerker. 

Uit het onderzoek blijkt dat zorgmedewerkers de Tovertafel zien als een manier om het welzijn van bewoners te bevorderen. Zo zetten activiteitenbegeleiders en welzijnsmedewerkers de Tovertafel in als leuke activiteit, om beweging te stimuleren en om sociale interactie te vergroten. Ook creëert het rust in een verpleeghuis.

Zorgmedewerkers zien echter ook mogelijkheden om de Tovertafel in te zetten voor het bieden van persoonsgerichte zorg, bijvoorbeeld bij gedragsevaluaties. Belangrijk is dat activiteitenbegeleiders en welzijnsmedewerkers hun bevindingen rapporteren en delen met verzorgenden.

Conclusies

Dit onderzoek laat zien dat…

 • de Tovertafel volgens zorgmedewerkers kan bijdragen aan persoonsgerichte zorg
 • de Tovertafel het welzijn van bewoners positief vergroot
 • de Tovertafel rust creëert in verpleeghuizen

Welke factoren zijn van invloed op het duurzame gebruik van de Tovertafel in verpleeghuizen?

Onderzoeksmethode

Evert van Grol, master student Management Policy Analysis and entrepreneurship in the health and life sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam, deed onderzoek naar de duurzaamheid van de Tovertafel in verpleeghuizen. Met duurzaamheid wordt bedoeld: het regelmatig gebruiken van de Tovertafel op de lange termijn.

Uit dit onderzoek blijkt dat verschillende factoren invloed hebben op het duurzame gebruik van de Tovertafel. Een belangrijke factor is het betrekken van alle (typen) zorgmedewerkers bij de implementatie. Ook is het belangrijk dat de Tovertafel gemakkelijk verplaatsbaar is en roteert tussen verschillende afdelingen. Ten slotte is kennis over de spellen en de effecten op bewoners met dementie van belang. Met deze factoren is de Tovertafel óók op de lange termijn een succes.

Meer informatie over dit onderzoek is op te vragen via research@tover.care

Conclusies

Dit onderzoek laat zien dat…

 • verschillende factoren van invloed zijn op het duurzame gebruik van de Tovertafel
 • optimalisatie van deze factoren zal bijdragen aan het duurzame gebruik van de Tovertafel   

De Tovertafel Original. Leren over implementeren.

Onderzoeksmethode

Anne Huvenaars en Esme Hadra – twee studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen – deden onderzoek naar het gebruik van de Tovertafel op twee locaties van één zorginstelling. Dit onderzoek laat zien welke verschillende factoren het verschil in implementatiesucces van de Tovertafel kunnen verklaren. 

Zo is een goede introductie van de Tovertafel voor alle medewerkers van belang, evenals een implementatieplan inzicht in de doelen van de spellen. Ook is het belangrijk dat er op iedere locatie iemand is die betrokken is geweest bij de aanschaf van de Tovertafel en zich verantwoordelijk voelt het gebruik van de Tovertafel onder collega’s te stimuleren. Op die manier is de Tovertafel op meerdere locaties een succes.

Conclusies

Dit onderzoek laat zien dat…

 • het succes van de Tovertafel wordt vergroot met een implementatieplan
 • een gedegen introductie van de Tovertafel zorgt voor regelmatig gebruik
 • het belangrijk is dat zorgmedewerkers inzicht hebben in de speldoelen van de Tovertafel