Vårdchef Nynke: ”Tovertafel är en fantastisk resurs”

Ervaringen van ouderen met de Tovertafel

Vårdchef Nynke Hoitinga (Ipse de Bruggen) letar, som självutnämnd ”expert”, ständigt efter nya möjligheter för dagliga aktiviteter som berikar brukarnas och vård- och omsorgspersonalens pedagoger liv. Nynke: ”Tovertafel använder jag i alla mina grupper.”

Nynke är chef för sex enheter inom Ipse de Bruggen, där man erbjuder vård till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. På alla dessa enheter används Tovertafel, de interaktiva projicerade spelen utvecklade för personer med en funktionsnedsättning. Spelen reagerar på brukarnas rörelser och utmanar dem, på sin egen nivå.

”Vårt val föll på Tovertafel, eftersom det är viktigt för mig att jag kan använda tekniken för alla grupper”, säger Nynke. ”För brukare med allvarliga intellektuella och flera funktionsnedsättningar, vill vi framför allt stimulera uppmärksamhet. Projektionerna framkallar en reaktion. Grupper med en högre utvecklingsnivå kan lära sig mycket genom att spela, från spelet och av varandra.”

Nynke Hoitinga Tovertafel

”En stund av lycka både för dem och för mig!”

”Dessutom vill jag utmana min personal att börja använda denna extra metod. Det gör vi med omtanke att det verkligen har ett mervärde. Tovertafel är en fantastisk resurs med vilken vi kan erbjuda någonting mer än vad vi redan gör.”

I slutändan handlar det om brukarnas livskvalitet. ”Första gången jag såg Tovertafel användas, var när fyra brukare spelade spelet Ballonger. Deras ansikten, kommentarer och reaktioner, när de poppade ballonger. En stund av lycka både för dem och för mig!”

”Hur kan vi tillsammans utveckla och använda teknik som gör brukarens liv lite bättre?”

Nynke Hoitinga

Tovertafel: till och av vården

Ipse de Bruggen är en av platserna för kollektiv design, där Tover, skaparen av Tovertafel, utvecklar interaktiva spel. ”Jag tycker det är viktigt att den kunskap och de färdigheter vi har som vård- och omsorgspersonal även används för att utveckla denna teknik. Hur kan vi tillsammans utveckla och använda teknik som inte isolerar brukaren från världen, utan bara gör livet lite bättre?”

Vill du veta mer om hur vi utvecklar våra spel?

Hur utvecklar man spel för personer med en kognitiv funktionsnedsättning? Enligt oss börjar det med att förflytta sig till deras upplevelsevärld. Eftersom vi vill utveckla produkter spel som passar våra målgruppers önskemål och behov på bästa sätt, utvecklar vi dessa produkter tillsammans med dem.

Mer om kollektiv design