Tovertafel har en positiv effekt på livskvaliteten vid demens

Spelfoto Vlinders Senioren Tovertafel

Med sin undersökning ”Tovertafels effekt på psykogeriatriska brukares livskvalitet” nominerades specialsjuksköterskan Leonie Bruil till utmärkelsen V&VN VZI Scriptieprijs eHealth 2017. Hennes artikel har även publicerats i den nederländska vetenskapliga tidskriften Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. Hennes slutsats? ”Tovertafel verkar förbättra livskvaliteten hos personer med demens.”

På äldreboendet Den Ooiman (Sensire) i Doetinchem hade en Tovertafel installerats några månader tidigare, när Leonie Bruil, som då gick en masterutbildning i Advanced Nursing Practice vid Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, kom på idén att studera effekten av äldreboendets senaste tillskott i sitt examensarbete. Kan Tovertafel förbättra livskvaliteten hos brukare med demens?

Apati och förstämning

”Jag ville göra en praktisk undersökning, som skulle tilltala sjuksköterskor. Inom psykogeriatrisk vård ser man många människor som är apatiska, de slumrar, de stirrar ofta rakt ut i tomma intet. Jag var nyfiken på insatser som kan avleda brukare från sin förstämning och förbättra deras livskvalitet.”

Leonie började sina mätningar. I sex veckor följde hon 34 brukare i små grupper och observerade deras beteende noggrant. ”Vi använde två validerade mätinstrument: DS-DAT och Qualidem. Med dem kunde vi jämföra brukarnas beteende under veckan och timmarna innan de spelade med Tovertafel med deras beteende efter att ha spelat. Vi spelade vid samma tid varje dag och undrade: går det att se en förbättring?”

Förbättring av livskvaliteten genom att spela med Tovertafel

Man kunde se en förbättring av livskvaliteten hos brukarna. I sin slutsats skriver Leonie:

”Sammanfattningsvis kunde en förbättring av livskvaliteten observeras i upp till en vecka efter att ha spelat Tovertafel-spel hos brukare med medelsvår eller svår demens.”

Ytterligare undersökning

Leonie hoppas att hennes forskning kommer inspirera människor att använda Tovertafel oftare. ”Forskningsmodellen som användes i denna studie var kvantitativ och datadriven. Vi såg många fina saker som inte togs med i studien. Brukarnas känsla av förundran, roliga stunder under spelet: statiska undersökningar tillåter inte riktigt sådana sammanhang. Det skulle vara en bra idé att göra uppföljande studier av Tovertafels effekter. Men detta var en bra start!”

Vill du veta mer om Leonies undersökning? På Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatries webbplats kan du läsa en tydlig sammanfattning av artikeln som Leonie Bruil, Marian J.M. Adriaansen, Judith W. M. Groothuis och Ercolie R. Bossema skrev. Och i filmen förklarar Leonie själv vad hennes forskning innebar. (Obs! Det är inte längre möjligt att rösta.)

Vill du veta mer om forskningens roll?

För att utveckla spel som bidrar till våra målgruppers livskvalitet och som passar i deras (vård)miljö, utför vi på Tover själva studier i samarbete med utbildningsinstitutioner.

Mer om forskning