Extra invalshoek voor schoolse vaardigheden

Op de Prins Willem-Alexanderschool in Veldhoven gaat Marian van den Boomen systematisch te werk. Voor elke leerling worden doelen gesteld en activiteiten geboden. De laatste toevoeging aan het programma is de Tovertafel. Wat brengt dit haar school?

“Onze school is heel divers”, vertelt Marian. “Van leerlingen met een meervoudige handicap tot mensen die uitvallen bij het regulier onderwijs vanwege gedragsproblemen. We bieden speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar en voortgezet speciaal onderwijs tot schoolverlating. Die uitstroom kan leiden naar dagbesteding onder minder of meer begeleiding tot werken op loonwaarde. De doelen zetten we per jaar per leerling: het is dus verschillend waar ze aan werken.”

Samen spelen

“Ik werk zelf met de groep kinderen met een meervoudige beperking vanaf 12 jaar. De Tovertafel is bij hen onderdeel van het groepsprogramma en werkt voor sommige leerlingen als een beloning. Communicatief zijn zij vaak niet heel sterk, maar ik hoef maar naar de Tovertafel te wijzen of ze begrijpen wat ik bedoel. Wat ik ook mooi vind om te zien,” voegt Marian toe, “zijn verschillende niveaus van leerlingen die samen kunnen spelen. Je ziet dat ze elkaar echt helpen of activeren.”

“Door de Tovertafel helpen of activeren leerlingen van verschillende niveaus elkaar.”

De Tovertafel is een behoorlijke investering voor de school geweest en deze wordt dan ook zeer efficiënt ingezet. Er is een rooster voor de verschillende groepen en de jongere kinderen komen vanaf de andere locatie twee keer per week spelen. “Er is altijd een begeleider bij. Het is een toevoeging aan het programma waarin ze niet alleen van de inhoud van de spellen leren, maar ook om samen te spelen of samen met onbekenden iets te doen.”

De leerlingen zijn de experts

Op dit moment kan de enthousiaste leerkracht vooral genieten als ze een leerling die normaal niet reageert op de omgeving na een tijdje meekijken opeens zelf initiatief toont. “Die uitdaging, die prikkeling, dat is toch iets wat met alleen menselijke activiteiten niet lukt.” Een extra leuke toevoeging is dat de school ook co-design locatie is geworden. De leerlingen worden gevraagd om hun mening over nieuwe spellen. “Dat een onderzoeker hen komt vragen naar hun mening, dat is een opwaardering voor hun eigenwaarde!”

“Dat een onderzoeker hen komt vragen naar hun mening, dat is een opwaardering van hun eigenwaarde.”

Schoolse vaardigheden op een andere manier 

Hoewel de Tovertafel dus echt al onderdeel is van het programma, geeft Marian aan dat ze in de toekomst dit nog wel verder ziet gaan. “Voor veel leerlingen zou het echt een plekje kunnen krijgen in het wekelijks programma, vergelijkbaar met gym. Of het educatieve stukje, rekenen, letterherkenning. Als dat verder uitgebreid kan worden dan hebben we echt een andere manier om schoolse vaardigheden aan te bieden. Zoveel mogelijk invalshoeken, daar zijn we eigenlijk altijd naar op zoek!”

Meer weten over hoe wij ontwerpen?

Hoe ontwerp je spellen voor mensen met een cognitieve uitdaging? Volgens ons begint het bij je verplaatsen in hun belevingswereld. Omdat wij producten willen ontwikkelen die zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van onze doelgroepen, ontwikkelen wij die producten samen met hen.

Meer over co-design