“Inclusief samenleven gaat kinderen goed af”

Spelfoto Stoptrein Kinderen Tovertafel

Bij bredeschool Dukendonck zitten kinderen met en zonder beperking samen op school. Ingrid, teamleider van de Lizklas vertelt: “Dat kindje in de rolstoel wil ook gewoon spelen. De andere kinderen vinden dat heel snel normaal. Daar doe je het voor!” 

Bij stichting Liz vinden ze het belangrijk dat kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan, samen spelen en samen opgroeien. In onderstaande hartverwarmende video stelt oprichtster Esther de Bruijn: “Het is belangrijk deze kinderen elkaar dagelijks ontmoeten, zo hoort het gewoon te zijn!” Ingrid van de Lizklas in Bredeschool Dukendonck legt uit: “We hebben binnen de school een klas van zeven kinderen met een beperking die allemaal op hun eigen manier en tijd interacteren met de kinderen van de reguliere basisschool. Dat kan tijdens rekenen of taal zijn of misschien bij muziek en gym!”

Elk kind kan leren

“In de eerste weken kijken we wie het kind echt is,” vervolgt Ingrid: “Wat kan ze al en wat verwachten we dat ze nog kan leren? Daarop baseren we een individueel ontwikkelingsplan met doelen per 6 maanden. Op het gebied van spraaktaal zouden we dan bijvoorbeeld als doel stellen om van praten met één woord naar driewoordenzinnen te gaan. Per dag wordt er dan tijd besteed aan dit thema. Door logopedie, een vertelplaat, ondersteunen in gebaren… Maar ook met de Tovertafel. Elk kind kan namelijk leren, als het maar de juiste zorg en onderwijs krijgt.”

Iedereen wil de rolstoel duwen

De kinderen van de Lizklas kunnen veel leren door de interactie met de kinderen van de bredeschool: ze horen veel taal, leren hoe je contact kunt maken en bijvoorbeeld speelgoed delen. Maar andersom leren de bredeschoolkinderen misschien nog wel meer! Ingrid vertelt: “Wij leggen dan uit: dat kindje heeft misschien een slangetje in haar neus, maar wil ook gewoon graag spelen. In het begin wil dan iedereen de rolstoel duwen, maar het wordt al vrij snel normaal. Er is een stukje begrip en het is mooi om te zien dat ze een zorgtaak op zich nemen. Zo’n inclusieve samenleving, dat gaat kinderen goed af!”

“Kinderen van allerlei verschillende niveaus kunnen dankzij de Tovertafel met elkaar spelen.”

Samenspelen met de Tovertafel 

“De Tovertafel is een van de vele middelen die wij inzetten en maakt deel uit van het programma en de individuele ontwikkelingsplannen. Voor een meisje met EMB werkt de combinatie van licht en geluid gewoon heel goed. Dan zie je dat ze gericht met haar hand naar de geprojecteerde vissen op de Tovertafel gaat. Die gerichtheid en actie, dat is een mooie toevoeging!” aldus Ingrid. “Maar het mooiste om te zien vind ik vaak dat hiermee kinderen van allerlei verschillende niveaus met elkaar kunnen spelen. Ze komen bij elkaar. De één kijkt misschien meer en de ander speelt, maar iedereen haalt er iets uit!”