Tovertafel en LACCS: goede combi voor mensen met EMB

Spelfoto Bellenblaas Volwassenen Tovertafel

Rinske ten Hoor is LACCS-coach en werkt bij Talant Beetsterzwaag tussen mensen met een ernstige meervoudige beperking. De LACCS-visie gaat goed samen met de Tovertafel UP. “Het meedenken over wat een cliënt ziet en doet is echt een must.”

Nee, direct enthousiast was Rinske ten Hoor niet toen de Tovertafel bij de sensopathische dagbesteding van Talant Beetsterzwaag (Friesland) werd geïnstalleerd. “We wonnen hem bij een wedstrijd, een collega had meegedaan. Ik was geïnteresseerd, maar afwachtend: de Tovertafel was net gelanceerd en richtte zich toen nog voornamelijk op mensen met een matige en ernstige verstandelijke beperking. Dat is een wat lichtere groep dan die waar wij mee werken.”

Elke persoon is uniek

Ten Hoor werkt met mensen met ernstige meervoudige verstandelijke en lichamelijke beperkingen (EVMB of EMB), waarbij de grote gemene deler is dat de mix van aandoeningen bij elke persoon uniek is. De aanpak moet dat dus ook zijn, reden waarom Ten Hoor met LACCS werkt: een ‘visie’, (we mogen van haar geen ‘methodiek’ zeggen) waarbij het welzijn van mensen centraal staat en begeleiders sturen op de gebieden Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding.

In potentie sloot de Tovertafel goed bij de visie aan, zegt Ten Hoor, maar de lichtprojecties alleen deden haar cliënten nog niet zoveel. “Al snel werd duidelijk dat een installatie als de Tovertafel voor onze cliënten soms nog een brug te ver was. De meeste gebruikers begrijpen bijvoorbeeld na een paar minuten wel dat je met je handen lichtobjecten op de tafel kunt laten bewegen. Dat is bij onze mensen echt anders: soms duurt het echt weken voor een positieve reactie te zien is.”

Betere aansluiting bij de doelgroep

Om de Tovertafel beter bij deze mensen aan te laten sluiten, is daarna hard gewerkt aan aanpassingen, in nauwe samenwerking tussen de begeleiders van Talant en Tover. De kleuren en contrasten van de projecties zijn aangepast om ze duidelijker te maken voor mensen met slecht zicht en – heel belangrijk – er is audio toegevoegd. Bovendien zijn de spellen toegankelijker geworden voor verschillende niveaus. “We zien nu mensen reageren die we heel moeilijk uit hun veilige houding krijgen. Zo is er een dame met autisme die altijd voorovergebogen met haar handen voor haar ogen zit, maar die het tóch niet kan laten de bloemen op de tafel aan te raken. Dat zijn stapjes die bijna niet waarneembaar zijn als je er niet op let, maar voor die mevrouw is het een reuzensprong.”

“We zien nu mensen reageren die we heel moeilijk uit hun veilige houding krijgen.”

En daarbij past Tovertafel heel goed bij de LACCS-visie. “Deze doelgroep is heel lastig te bereiken en begrijpt vaak geen gesproken taal. Daarom is het van groot belang dat deze mensen zich veilig voelen bij wat ze doen, en vrij zijn om binnen hun mogelijkheden te experimenteren. De Tovertafel  biedt op die punten een positieve en stimulerende ervaring.”