Hester Le Riche promoveert op onderzoek Tovertafel

Promotie Hester Le Riche Tovertafel

De TU Delft noemt het ‘een mooi voorbeeld van hoe wetenschappelijk onderzoek kan leiden tot waardevolle zorginnovatie in de praktijk’. Op maandag 24 april 2017 promoveerde Hester Anderiesen-Le Riche aan de TU Delft op haar onderzoek naar de Tovertafel: Playful design for activation. Co-designing serious games for people with moderate to severe dementia to reduce apathy.

“In zorginstellingen lijdt 90 procent van de bewoners met dementie aan apathie. De doelstelling van mijn promotieonderzoek was daarom de passiviteit van ouderen met dementie te verminderen door een product te ontwikkelen dat hen stimuleert in fysieke activiteit en sociale interactie. Het moest een speels product of een spel worden, dat ook zou bijdragen aan het plezier van de ouderen”, zegt Hester.

Participatie

Dat gegeven was de start van haar promotieonderzoek, waarbij verschillende studies werden uitgevoerd om meer kennis op te doen van de doelgroep en de context waarin zij leven. Via meerdere ontwerpstappen die steeds gecombineerd werden met wetenschappelijk onderzoek, het zogenaamde ‘research by design’, is het uiteindelijke concept van de Tovertafel ontwikkeld.

Hester: “Het prototype van deze serious game is gebruikt om testen te doen met de bewoners van zorginstellingen en het zorgpersoneel. In tegenstelling tot wat wij voor mogelijk hielden, speelden de bewoners zelf een hele interessante participerende rol in de verdere ontwikkeling van het product.”

"Bewoners speelden zelf een hele interessante participerende rol in de verdere ontwikkeling van het product."

Hester Le Riche

Eén van de zorgprofessionals die nauw bij het ontstaan van de Tovertafel betrokken was, is Marja Dijkwel, verpleegkundige bij Careyn (thuiszorg, verpleging en verzorging). “Er wordt bij ons nog steeds elke dag met de Tovertafel gespeeld. De Tovertafel biedt mensen met dementie de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te bewegen. Als ik zie hoeveel plezier onze medewerkers en de bewoners aan de Tovertafel beleven, ben ik trots dat ik vanuit mijn expertise mocht meewerken aan de totstandkoming ervan.”

Spelen met licht

“Essentieel voor de interacties tussen de mensen met dementie en de lichtprojecties is dat de spellen intuïtief en accuraat zijn”, vertelt Hester. “Anders verliezen de spelers snel hun aandacht. Daarnaast zijn alle Tovertafel-spellen gebaseerd op herkenbare projecties om de interacties vertrouwd te maken en mogelijkheden te bieden dat de bewoners kunnen reminisceren over ervaringen en persoonlijke verhalen uit hun verleden.”

Het promotieonderzoek is afgerond, maar de ontwikkeling van de Tovertafel-spellen gaat gewoon door. In samenwerking met de doelgroep blijft Tover werken aan spellen die écht iets bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Meer weten over de rol van onderzoek?

Om spellen te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze doelgroepen en die goed passen binnen hun (zorg)omgeving, doen wij bij Tover zelf onderzoek in samenwerken met onderwijsinstituten.

Meer over onderzoek