Hoe spelen helpt bij het leren van executieve vaardigheden

Spelfoto Emoties Kinderen Tovertafel

Executieve vaardigheden hebben we de hele dag door nodig. Voor kinderen is het daarom belangrijk dat zij die goed ontwikkelen. Maar wat zijn executieve vaardigheden en welke worden gestimuleerd in de spellen voor de Tovertafel? Kim Doornhein, student Psychologie, deed hier onderzoek naar.

Executieve functies zorgen ervoor dat je doelgericht en planmatig kunt handelen. Kim onderscheidt er zes: werkgeheugen, plannen, redeneren, probleemoplossend vermogen, cognitieve flexibiliteit (aanpassingsvermogen op een veranderde situatie) en inhibitie (wachten op je beurt, nadenken voordat je iets doet). Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte hebben vaak moeite met een of meerdere van deze vaardigheden. En dat kan leiden tot moeite op school.

Klachten nemen af

“Het is belangrijk om deze vaardigheden te stimuleren bij deze doelgroep, omdat het ervoor kan zorgen dat hun klachten afnemen en ze meer succes hebben op school,” zegt Kim. “Als je bijvoorbeeld het werkgeheugen stimuleert, kunnen ze beter meekomen met de rekenles. En kinderen met autisme kunnen leren om anderen beter te begrijpen als je cognitieve flexibiliteit aandacht geeft.”

Spelenderwijs leren


Het werkt goed om deze functies spelenderwijs en tegelijkertijd aan te leren. Kim: “Uit onderzoek blijkt namelijk dat muziek, beweging die coördinatie vereist en mindfulness goede manieren zijn om de vaardigheden aan te leren. In vrijwel alle Tovertafel-spellen worden executieve vaardigheden gestimuleerd op deze speelse manieren.” Een voorbeeld is het spel Zandstrand: kinderen vegen door het zand om verborgen schatten te vinden, totdat ze de juiste vinden. “Kinderen moeten wachten op hun beurt, dat is inhibitie. En ze moeten ook de juiste schat herkennen, wat een beroep doet op het werkgeheugen.”

Spelen is dus de ideale manier om executieve functies te trainen en het is belangrijk om hier aandacht aan te geven in de klas. De Tovertafel-spellen kunnen hier een mooie rol in spelen.

Meer weten over de rol van onderzoek?

Om spellen te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze doelgroepen en die goed passen binnen hun (zorg)omgeving, doen wij bij Tover zelf onderzoek in samenwerken met onderwijsinstituten.

Meer over onderzoek