Positieve invloed Tovertafel op mensen met EMB

Spelfoto Cijferkoppels Volwassenen Tovertafel

De Tovertafel zorgt voor een toename van fysieke activiteit en meer sociale interactie bij mensen met een ernstige (en meervoudige) verstandelijke beperking. Dit blijkt uit het onderzoek van Lena Talman en Christine Gustafsson van de Mälardalen University in Zweden. Zij voerden het onderzoek naar de effecten van de Tovertafel uit in opdracht van de gemeente Eskilstuna.

Gedurende vier maanden was de Tovertafel in gebruik op de dagbesteding voor mensen met een ernstige (en meervoudige beperking), waarbij ervaringen werden bijgehouden in een logboek. Voorafgaand en na de testperiode werden zorgmedewerkers geïnterviewd over hun ervaring met en zonder de Tovertafel. Ook vulden zij na afloop van de testperiode een vragenlijst in over de toegevoegde waarde van de Tovertafel.

Bewegen en samenwerken
Uit het onderzoek blijkt dat de Tovertafel een positief effect heeft op de cliënten van de dagbesteding. Er is een toename in fysieke activiteit, concentratie, sociale interactie tussen de cliënten en de samenwerking tijdens het spel. De cliënten gaan beter met elkaar om en kunnen beter op hun beurt wachten. Andere effecten zijn dat cliënten elkaar helpen om deel te nemen aan het spel en andere spelers stimuleren die moeite hebben om zichzelf te activeren.

Daarnaast laten sommige gebruikers hun opgedane kennis nu ook zien in andere activiteiten: het zogenoemde transfer-effect. Dit gaat voornamelijk over de interactie met anderen en het wachten op hun beurt.

Je kunt hier de publicatie in het Engels vinden.

Meer weten over de rol van onderzoek?

Om spellen te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze doelgroepen en die goed passen binnen hun (zorg)omgeving, doen wij bij Tover zelf onderzoek in samenwerken met onderwijsinstituten.

Meer over onderzoek