Unieke samenwerking Kanjertraining en Tover voor sociaal-emotionele ontwikkeling in de klas

Kanjerwijs spel voor kanjertraining

Kanjertraining en serious game bedrijf Tover hebben samen een uniek Tovertafel-spel ontwikkeld: Kanjerwijs. Met dit interactieve spel leren kinderen elkaar, en hun emoties, beter kennen en begrijpen. Vanaf 15 mei is het spel beschikbaar op de Tovertafel 2 en in te zetten in de les.

Kanjerwijs
In het spel Kanjerwijs oefenen de kinderen samen met Max en de Kanjerdieren met over hun gevoelens te praten en naar een ander te luisteren. Er verschijnt een vraag over gevoelens of sociale situaties in het midden van het speelveld met antwoorden eromheen. Spelers kunnen vervolgens hun ‘speeltegel’ in een antwoordvakje leggen. Met de daaropvolgende ‘waarom-vraag’ komen persoonlijke verhalen naar boven en leren spelers om naar elkaar te luisteren.

Kanjerwijs spel voor kanjertraining

Wat kan de Tovertafel betekenen in het basisonderwijs?
De Tovertafel is een activerende werkvorm die kinderen ondersteunt in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De spellen dragen bij aan een positief zelfbeeld en helpen kinderen om inzicht te krijgen in hun eigen gevoelens en gedrag. Gebruik de Tovertafel om je lessen in sociaal-emotionele ontwikkeling vorm te geven en ervaar hoe je je leerdoelen bereikt. De Tovertafel helpt jou om de kinderen zichzelf en elkaar te laten vinden.

Door middel van interactieve lichtprojecties worden kleurrijke spellen op tafel (of de grond) geprojecteerd vanaf het plafond. Het handige klik-en-klaar systeem maakt de Tovertafel een toegankelijke tool voor alle leerkrachten, in ieder klaslokaal. De Tovertafel creëert een veilige en gecontroleerde omgeving waarin kinderen kunnen groeien. Ook fijn: de lichtprojecties zijn hygiënisch en kunnen niet kapot gaan. Eenvoudig in gebruik, groots in effect. De Tovertafel is er niet alleen voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs, maar ook voor kinderen in de zorg, volwassenen met een verstandelijke beperking en ouderen met dementie.

Kanjertraining
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder- en kindtraining. Deze ouder- en kindtraining wordt nu over het hele land gegeven in de diverse praktijken. Daarnaast is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het primair en voortgezet onderwijs.